Przedmiot: Wybrane zagadnienia z filozofii, socjologii i etyki

Prowadzący: Marcin Olejniczak

Liczba godzin: 15 - wykład; 30 - ćwiczenia