Wprowadzenie do relacyjnych baz danych. Podstawowe pojęcia. Język SQL. Wyrażenia regularne. Procedury, funkcje, wyzwalacze i zdarzenia. Transakcje. Administracja bazą danych. Dostęp do bazy z poziomu języków programowania (np. PHP, Python).

Grafika komputerowa:

  • Zastosowania grafiki komputerowej
  • Modelowanie 3D: bryły, krzywe i powierzchnie parametryczne, siatki wielokątów
  • Wizualizacja danych
  • Operacje rastrowe
  • Przekształcenia geometryczne
  • Cyfrowe oświetlenie i rendering