Dotyczy studentów studiów magisterskich - I ROK ZDROWIE PUBLICZNE

     Proszę przygotować pisemne opracowanie problemu stosowania dozwolonych chemicznych dodatków (lista europejska) oraz GMO w żywności a stan zdrowia człowieka.

Format A4 - wydruk lub odręcznie napisany z uwzględnieniem danych literaturowych.

Materiały dydaktyczne dla studentów I roku Zdrowia Publicznego

Materiały dydaktyczne dla studentów II roku Zdrowia Publicznego

Przedmiot: Kształtowanie osobistych karier zawodowych

Liczba godzin: 15

Prowadzący: Marcin Olejniczak