Kurs Fizyki dla kierunku studiów Automatyka i Robotyka