W poniższym załączniku znajduje się lista instytucji będących interesariuszami zewnętrznymi Zakładu Pracy Socjalnej. Polecam Państwu te instytucje jako miejsce odbywania studenckich praktyk zawodowych.