Przedmiot: System instytucji profilaktyczno-resocjalizacyjnych i opieki postpenitencjalnej

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godzin: 15

Prowadzący: Marcin Olejniczak