Przedmiot: Resocjalizacja w pracy socjalnej

Liczba godzin: 45

Prowadzący: Marcin olejniczak