Przedmiot: Pedagogika społeczna

Forma zajęć: ćwiczenia

Prowadzący: Marcin Olejniczak