Przedmiot: Podstawy socjologii

Forma zajęć: ćwiczenia

Prowadzący: Marcin Olejniczak

Termin zajęć: wtorek, 12.15-13.00