Przedmiot: Podstawy metodologii

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia

Liczba godzin: 30 - wykład, 15 - ćwiczenia

Prowadzący: Marcin Olejniczak