Przedmiot: Socjologia edukacji

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godzin: 15

Prowadzący: Marcin Olejniczak