Wprowadzenie do relacyjnych baz danych. Podstawowe pojęcia. Język SQL. Wyrażenia regularne. Procedury, funkcje, wyzwalacze i zdarzenia. Transakcje. Administracja bazą danych. Dostęp do bazy z poziomu języków programowania (np. PHP, Python).