Liczba godzin -  45h

Forma zajęć- ćwiczenia

Prowadzący- Tomasz Naglewski