Przedmiot: Komunikacja  z osobą niepełnosprawną

Forma zajęć: warsztaty

Liczba godzin: 90 godz. st. stacjonarne

Prowadzący: Artur Cygan