Przedmiot: Podstawy pedagogiki specjalnej

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godzin: 30 godz. st. stacjonarne

Prowadzący: Artur Cygan