Przedmiot: Projekt socjalny

Forma zajęć: projekt / zajęcia terenowe

Liczba godzin: 60 godz. st. stacjonarne

Prowadzący: Artur Cygan