Przedmiot: Komunikacja społeczna

Liczba godzin: 15

Prowadzący: Marcin Olejniczak

Podstawy pedagogiki społecznej

Liczba godzin: 15

Forma zajęć: ćwiczenia

Prowadzący: Marcin Olejniczak