Przedmiot: pedagogika społeczna

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godzin: 15

Prowadzący: Marcin Olejniczak