Kurs stanowi wsparcie dla wykładów i ćwiczeń z Gramatyki opisowej języka niemieckiego (cz. I, Fonetyka i fonologia).