Przedmiot: Podstawy badań pedagogicznych

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia

Liczba godzin: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń

Prowadzący: Marcin Olejniczak