Kurs zawiera ćwiczenia dotyczące umiejętności parafrazowania i streszczania tekstu akademickiego oraz ćwiczenia w zakresie sporządzania bibliografii i odniesień w tekście zgodnie z zapisem APA 16.