Kurs ma na celu zapoznać studentów z podstawami teorii powieści, z historią rozwoju powieści w literaturach anglojęzycznych i współczesnymi trendami tego gatunku. Materiały znajdujące się na platformie uzupełniają treść wykładów.