Kurs stanowi uzupełnienie zajęć praktycznych z języka niemieckiego oraz zawiera materiały uzupełniające do podręcznika "studio [21]" A1:

- czytanie ze zrozumieniem (teksty)

- ćwiczenia do czytania ze zrozumieniem

- słownictwo

- ćwiczenia praktyczne na rozwijanie słownictwa