Zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego mają na celu poprawić ogólną znajomość języka. Podczas kursu realizowane są tematy z trzech zakresów: dane personalne, słownictwo związane z jedzeniem i rodziną. Ćwiczone są wszystkie sprawności: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Zaliczenie z zajęć następuje po otrzymaniu oceny pozytywnej z każdego kolokwium.