Celem zajęć jest poprawa umiejętności gramatycznych. Zadania z różnych działów gramatyki. Zaliczenie zajęć następuje po otrzymaniu oceny pozytywnej z każdego kolokwium.