Zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego mają na celu poprawić ogólną znajomość języka. Na zajęciach ćwiczymy przede wszystkim sprawność mówienia i słuchania ze zrozumieniem. Tematyka to stereotypy i uprzedzenia. Zaliczenie zajęć następuje po otrzymaniu pozytywnego wyniku każdego kolokwium.