Kurs stanowi wsparcie do wykładu Gramatyka kontrastywna polsko-niemiecka