FIZYKA

Cele kształcenia:

  • poznanie i rozumienie zjawisk fizycznych i opis jakościowy i ilościowy
  • poznanie podstawowych praw i zasady fizyki
  • poznanie zasady rozwiązywania zadań rachunkowych oraz analiz wykresów