Przedmiot: Media i technologie komunikacyjne w edukcji

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godzin: 15

Prowadzący: Marcin Olejniczak