Przedmiot: Podstawy wychowania i opieki

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godzin: 30

Prowadzący: Marcin Olejniczak