Przedmiot: Trening kompetencji społecznych. Wywieranie wpływu wobec dzieci w grupie

Liczba godzin: 30

Prowadzący: Marcin Olejniczak