nazwa przedmiotu: kształtowanie kompetencji dziecka w przestrzeni edukacji polonistycznej

liczba godzin: 45

semestr: III, IV

prowadząca: mgr Wiesława Kozłowska