Ogólne zasady przestrzegania Bezpieczeństwa i Higieny pracy przez pracodawcę.

Stanowisko pracy pod względem zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa  i zdrowia pracownika.

Kurs będzie zawierał informację dotyczące pierwszej pomocy

Kurs przygotowujący do pracy w laboratorium chemicznym zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpiecznej pracy 

Kurs przeznaczony dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.


Kurs przeznaczony dla osób, które chcą pogłębić wiedzę w tematyce wypadków przy pracy. 

Kurs zawiera w sobie niezbędne informacje dotyczące obowiązków pracodawcy.