Przedmiot: Kształtowanie osobistych karier zawodowych

Liczba godzin: 15

Prowadzący: Marcin Olejniczak