Dotyczy studentów studiów magisterskich - I ROK ZDROWIE PUBLICZNE

 Proszę zamieścić swoją publikację na forum aktywności. w ramach tego przedmiotu lub przesłać ją drogą elektroniczną.


Materiały dydaktyczne dla studentów I roku Zdrowia Publicznego

Materiały dydaktyczne dla studentów II roku Zdrowia Publicznego

Przedmiot: Kształtowanie osobistych karier zawodowych

Liczba godzin: 15

Prowadzący: Marcin Olejniczak