Proszę zamieścić swoją publikację na forum aktywności. w ramach tego przedmiotu lub przesłać ją drogą elektroniczną.