Dotyczy studentów studiów magisterskich - I ROK ZDROWIE PUBLICZNE